CUBS plus, s.r.o.
CUBS, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice

E-mail: info@cubs.sk
Mobil: +421 918 434 374, +421 903 608 164
Vypracujeme Vám
bezpečnostný projekt
na ochranu osobných údajov.


Vítame Vás na našej novej www stránke zameranej na vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov.

Novinka

Ako ste sa už iste dopočuli, v súčasnosti ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prechádza zásadnou zmenou, ktorá sa v nemalej miere dotkne všetkých sfér spoločenského života. Vyvrcholí 25.05.2018, odkedy sa začne v praxi uplatňovať nové Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov č. 2016/679 („GDPR“), pričom sankcie za porušenie budú oproti terajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov 100-násobne vyššie – až do 20.000.000 €!

Do toho času je potrebné nie len vypracovať novú bezpečnostnú dokumentáciu, prijať personálne, organizačné a technické opatrenia v uvedenej oblasti, ale aj celý tento nový systém ochrany osobných údajov implementovať do podmienok prevádzkovateľa.

A aby toho nebolo málo, do času účinnosti nového Nariadenia - GDPR máte stále povinnosť mať vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a metodických usmernení Úradu.

Spoločnosť CUBS, s.r.o. Vám ako spracovateľ bezpečnostnej dokumentácie ponúka kontrolu súčasne platnej dokumentácie v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zároveň prípravu a vypracovanie dokumentácie, ktorá bude potrebná podľa nového Nariadenia - GDPR!

Okrem toho Vám ponúkame výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorej povinnosť vymenovania Vám ukladá priamo Nariadenie – GDPR.

Touto cestou si Vás preto dovoľujeme osloviť s ponukou našej spoločnosti, ktorá sa dlhoročne zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti ochrany osobných.

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: 0918 434 374, 0903 608 164
E-mail: info@cubs.sk