CUBS plus, s.r.o.
CUBS, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice

E-mail: info@cubs.sk
Mobil: +421 918 434 374, +421 903 608 164
Vypracujeme Vám
bezpečnostný projekt
na ochranu osobných údajov.


Vítame Vás na našej novej www stránke zameranej na vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov.

Ponuka

Naša spoločnosť CUBS, s.r.o. Vám ponúka vypracovanie bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov a súvisiacich dokumentov, a to:

 

 • posúdenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom,
 • vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • vypracovanie smerníc v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
 • vypracovanie poučenia o povinnosti mlčanlivosti,
 • vypracovanie poverení zodpovedných osôb,
 • vypracovanie poverení a poučení oprávnených osôb,
 • školenie zodpovedných a oprávnených osôb,
 • vydanie osvedčení o školení zodpovedných a oprávnených osôb,
 • registrácia zodpovedných osôb na Úrad na ochranu osobných údajov,
 • vypracovanie evidenčných alebo registračných listov všetkých informačných systémov,
 • vypracovanie Zmlúv so sprostredkovateľom,
 • poradenská a konzultačná činnosť k uvedenej problematike,
 • odborná príprava manažmentu a zamestnancov poverených výkonom bezpečnostných funkcií v prevádzkovaných IS.

 

V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky našou spoločnosťou alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať:
Mobil: 0918 434 374, 0903 608 164
E-mail: info@cubs.sk