CUBS plus, s.r.o.
CUBS, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice

E-mail: info@cubs.sk
Mobil: +421 918 434 374, +421 903 608 164
Vypracujeme Vám
bezpečnostný projekt
na ochranu osobných údajov.


Vítame Vás na našej novej www stránke zameranej na vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov.

Referencie

Zamestnanci našej spoločnosti sa už 10 rokov zaoberajú vypracúvaním bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov pre rôznych prevádzkovateľom informačných systémov, a to:

 

 • spoločnosti (fyzické osoby, právnické osoby),
 • mestské úrady,
 • obecné úrady,
 • mestské časti,
 • stredné, základné a materské školy,
 • základné umelecké školy,
 • centrá voľného času,
 • úrady,
 • zdravotnícke zariadenia (ambulancie, nemocnice),
 • zariadenia sociálnych služieb,
 • domovy dôchodcov,
 • advokátske a právnické kancelárie,
 • účtovné spoločnosti a pod.


Spoločnosť CUBS, s.r.o. taktiež pravidelne organizuje odborné školenia k zákonu NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov s vydaním osvedčenia o školení všetkým účastníkom.